Thor Østbye

Thor Østbye

Referanser

Undertegnede jobber mest med oppdragsrettet fotografering samt egne prosjekter. Under er det kort nevnt noen typer jobboppdrag og potensielle kunder for bildelevering.

Bøker

Brosjyrer/hefter:

Både utarbeidet og bidratt med bilder for bl.a.:

Infotavler:

Både utarbeidet og bidratt med bilder bl.a for:

Kart:

Postkort:

Div oppdragsgivere.

Utstillinger:

Flere utstillinger av avholdt de siste årene.

Multimediaprogram: